واحد فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور سبزوار:

این واحد شامل 2 سایت رایانه ای (کارگاه کامپیوتر و یا سایت شماره 1 و کافی نت یا سایت شماره 2) با ظرفیت های24 و 28 سیستم در حال خدمت رسانی می باشد.

کارگاه:

کافی نت:

لابراتوار: