قابل توجه پذیرفته شدگان جدید سال تحصیلی 95-94:

ضمن عرض تبریک به اطلاع میرساند لازم است پس از باز شدن سایت جهت ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی) بادر دست داشتن فایل اسکن شده مدارک ذیل به سایت //reg.ac.irمراجعه نمایند:

1-عکس 4*3 رنگی زمینه سفید

2-کپی شناسنامه

3-کپی کارت ملی

4-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا برگه معافیت تحصیلی

5-اصل یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و پایان دوران متوسطه

6- اصل مدرک کاردانی جهت کسانی که پیش دانشگاهی ندارند

7-اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی و دوران متوسطه

8- اصل رسید پستی تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و دوران متوسطه با مراجعه به دفاتر پیش خوان دولت

9-مان شروع ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی) از تاریخ 94/6/25 لغایت 94/6/29 در سایت گلستان http:// reg.ac.irمی باشد.

10-ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان گرامی لازم است با مراجعه به سایت http://reg.pnu.ac.ir از تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

11- پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه (در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام اعلام می گردد) وارد سیستم جامع خدمات آموزشی گلستان شوند.

12- پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعلام و امکان پرداخت شهریه ثابت و انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود. لازم است تا دانشجو جهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید.

12- دانشجویان مطابق بر نامه اعلام شده از سوی مراکز و واحد ها، پس از انتخاب واحد جهت تشکیل پرونده حضوری از بر اساس جدول زمانبندی در سایت پیام نور سبزوار به مرکز / واحد قبولی خود مراجعه می نمایند.

13-یادآوری مهم: دانشجویان ملزم به تحصیل در کد قبولی اعلام شده می باشندو تغییر آن فقط پس از کسب شرایط تغییر رشته طبق مقررات امکان پذیر می باشد.

14- مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته(فاقد مدرک پیش دانشگاهی)، به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع شود بدیهی است واحدهای گذرانده شده در دوره کاردانی این دسته از داوطلبان قابل معادلسازی نمی باشد.

15-در خصوص شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور و بومی بودن پذیرفته شدگان به آگاهی می رساند: بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مقرر گردید در صورتی که پذیرفته شده ای فقط یکی از دو شرط بومی بودن: محل تولد یا سال آخر اقامت آن تحت پوشش باشد به شرط سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم تقاضای انتقال به سایر مراکز و واحدها، ثبت نام وادامه تحصیل وی در مرکز محل قبولی اولیه بلامانع است.

16- طبق ماده 28 آئین نامه آموزشی پذیرفته شدگانی که درس های گذرانده در دوره های کاردانی و کارشناسی مورد تائید دارند(به غیر از مدارک بند4 ) و متقاضی تطبیق واحد هستند، مقتضی است تقاضای کتبی و ریز نمرات تائید شده خود را حداکثر تا پایان اولین سال پذیرش ( دونیمسال) به آموزش مرکز/واحد ارائه کنند؛ تا مطابق پیوست شماره 4 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مصوب 20/12/91) در مرکز /واحد رسیدگی شود.

17-مطابق دفتر چه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، کارمندان مراکز دانشگاه و واحدهای تحت پوشش آنها با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته مرکز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. در صورت انتخاب رشته / مرکز محل اشتغال؛ قبولی آنها کان لم یکن می شود. همچنین مجاز به انتقال یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند.

18-تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا تاریخ 31/6/94خواهد بود و برای پذیرفته شدگانی که موفق به اخذ مدارک مذکور با تاریخ دانش آموختگی فوق نشده اند به هیچ عنوان تایید نهائی ثبت نام به عمل نمی آید. برای پذیرفته شدگانی که تا تاریخ 31/6/94 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نشده اند تا30/11/94مهلت داده می شود تا مدرک پیش دانشگاهی اخذ کنند. ازاین دسته از پذیرفته شدگان ثبت نام موقت به عمل آمده وپس از اخذ مدرک پیش دانشگاهی ثبت نام آنها قطعی می گردد. ضمنا نیمسال اول 95-94 برای ایشان مرخصی تحصیلی درج می گردد.