آخرین مهلت ارسال مقاله
1395/07/15
اعلام نتایج داوری
(بلافاصله بعد از دریافت جواب داوری )
زمان برگزاری همایش
1395/07/28


پوستر


حامیان

 

 

محورهای همایش گردشگری بیابان:

 

1-محیط زیست و گردشگری بیابان

2- توسعه کالبدی و معماری سبز در گردشگری بیابان

3- جوامع محلی و گردشگری بیابان

4- اقتصاد و گردشگری مناطق بیابانی

5-گردشگری کویر مزینان 

 

آخرین مهلت ارسال مقاله 1395/12/25

اعلام نتایج داوری بلافاصله بعد از دریافت جواب داوری ها

  زمان برگزاری همایش بهار 1396 

نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله از طریق ایمیل به آدرس [email protected]

 

همرا با تور یک روزه گردشگری کویر مزینان و چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی پژوهشی