تماس با ما

ادرس دانشگاه :انتهای بلوار دانشگاه – بلوار دکتر سیادتی- دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار

مخابرات دانشگاه:  44644012-051      دور نگار:44641788-051

کد پستی دانشگاه:9617638453

تلفنهای مستقیم و شماره داخلی دانشگاه پیام نور سبزوار

شماره تماس دانشگاه  ( 15-44644012 )  و  ( 90- 44663380)

مستقیم آموزش     44657533                                     مستقیم  فارغ التحصیلان    44651447

مستقیم امتحانات :44644016                                     مستقیم   برنامه ریزی اساتید  :44644015

مستقیم اداری :    44663380 - 44657530

مستقیم ریاست :  44652095