ریاست دانشگاه

 

 

مشخصات فردي:

 

نام: ابراهیم                                  

نام خانوادگي: صالح آبادی

تاريخ تولد:        1355/1/02                محل تولد: سبزوار                   نام پدر: حسین

  نام و نشاني محل كار:              دانشگاه پیام نور اسفراین                                                                           

  تلفن محل كار:   خراسان شمالی، اسفراین

شغل (سمت يا مسئوليت): هیت علمی

مرتبه علمي:‌ (‌   استاديار )                                                             

پست الكترونيكي (E-mail):

[email protected]

                          

سوابق تحصيلات دانشگاهي:

مقطع تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

                عنوان پايان نامه

كارشناسي علوم اجتماعي

دانشگاه فردوسي مشهد

بررسي عوامل اجتماعي موثر در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان بخش جوين سبزوار

كارشناسي ارشد جامعه شناسي

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي عوامل اجتماعي ضعف دستگاه سركوب رژيم شاه در انقلاب اسلامي ايران

دكتري تخصصي جامعه شناسي سياسي

دانشگاه تربيت مدرس

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شکل گيري جمهوري اسلامي ايران

 

 

سوابق آموزشی:

رديف

نام موسسه يا دانشگاه

مقطع

نام درس (دروس)

1

دانشگاه پيام نور مشهد

کارشناسي ارشد

جامعه شناسي بررسي مسايل اجتماعي و انحرافات اجتماعي

2

دانشگاه پيام نور اسفراين

کارشناسي

دروس مرتبط با رشته علوم اجتماعي

3

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

کارشناسي ارشد

انديشه ها متفکران اسلامي

جامعه شناسي دين

4

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

کارشناسي علوم سياسي

تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي  بررسي مسايل نفت ايران

 

سوابق تحقيقاتي و پژوهشي:

رديف

نام مؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

                   عنوان­ پژوهش­

تاريـخ

          توضیحات

شروع

پايان

1

دانشگاه تربيت معلم

بررسي عوامل اجتماعي موثر در نا امني روحي و رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم

1382

1382

همکار طرح

2

دانشگاه تربيت معلم

بررسي عوامل اجتماعي موثر در تمايل نخبگان دانشگاهي به مهاجرت خارج از كشور در دانشگاههاي سبزوار

1382

1382

همکار طرح

4

دانشگاه پیام نور

بررسي جامعه شناختي ميزان دينداري و رفتار سياسي(رفتار انتخاباتي و الگوي راي دهي

1390

1391

مجری طرح

5

دانشگاه پیام نور

بررسي جامعه شناختي حجاب زنان در شهر اسفراين

1392

13292

مجری طرح

6

استانداری خراسان شمالی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در شهرهای خراسان شمالی

1392

13293

مجری طرح

7

شهرداري سبزوار

بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي حاشيه نشينان سبزوار

زير نظر بانک جهاني

1382

1383

مجری طرح

 

 

 

سوابق اجرايي و مديريتي

رديف

عنوان پست سازماني

کارفرما

تاريخ

توضيحات (کار برجسته)

شروع

پايان

1

نماينده فرماندار

فرمانداري سبزوار

1382

1392

نماينده فرماندار در انتخابات شوراي شهر و مجلس و رياست جمهوري(7 دوره)در شهر سبزوار

2

کارشناس فني

مرکز آمار ايران

1385

1385

سرشماري 1385

3

ناظر طرح مصرف کالای فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1379

1379

 

4

مددکار اجتماعی

اداره بهزیستی شهرستان سبزوار

1380

1382

 


 آثار علمي منتشره از قبيل تاليف، ترجمه، مقاله و...

 

1

کتاب "بررسی جامعه شناختی شکل­گیری جمهوری اسلامی ایران"

1393

قم انتشارات جباری،  ISBN: 978-600-7554-00-5

2

ساختار دستگاه سركوب و فروپاشي رژيم شاه" 1383 با همکاري دکتر علي محمد حاضري

1383

 مجله جامعه شناسي ايران، شماره 3، علمي - پژوهشي

3

علل تداوم رژيم سياسي جمهوري اسلامي ايران

1387

مجله علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي، شماره ويژه انقلاب اسلامي، شماره 42-43،  علمي - پژوهشي

4

تحولات بازار و اصناف پس از انقلاب

1389

مرجع دانش، همايش تحولات ايران و جهان دز دانشگاه بين الملي امام خميني قزوين، قابل دسترسي در http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch

5

بررسی جامعه شناختی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران

1389

مقالات برتر اولین همایش فقه و مسایل مستحدثه، دانشگاه پیام نور مازندران، مرکز انتشارات توسعه علوم

6

بررسي علل خودکشي زنان متاهل خانه­دار در ايلام

1389

مجموعه مقالات همايش ملي خودکشي: علل، پيامدها و راه حلها

دانشگاه ايلام

7

سرمايه اجتماعي و توسعه در استانهاي ايران

1388

خلاصه مقالات همايش سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي

دانشگاه سمنان

8

بررسي و نقد كتاب "اصلاحات آمريكايي و قيام پانزده خرداد " نوشته عباس خلجي

1379

كتاب ماه علوم اجتماعي ،سال هفتم، دي و بهمن شماره هاي سوم و چهارم

9

بررسي و نقد كتاب "نظريه هاي قشربندي اجتماعي وساختار تاريخي آن در ايران"نوشته ابراهيم انصاري 

1379

كتاب ماه علوم اجتماعي ،سال سوم، مرداد و شهريور1379، شماره هاي دهم و يازدهم

10

بررسي و نقد كتاب " عرفي شدن در تجربخ مسيحيت و اسلامي" نوشته دکتر عليزضا شجاعي زند

1389

كتاب ماه علوم اجتماعي ، سال چهاردهم، شماره 31،آبان به نام مستعار صالح ابراهيمي

11

بررسي و نقد كتاب "دموکراتيزاسيون در ايران " نوشته علي ساعي

1387

كتاب ماه علوم اجتماعي ،سال دوازدهم، 1387، شماره هفتم (با نام علي شريفي)،

12

بررسي و نقد كتاب "دولت فرومانده " نوشته نوام چامسکي

1389

كتاب ماه علوم اجتماعي ،سال چهاردهم، شماره 29 (پياپي 137)، مرداد 1389

13

بررسي و نقد كتاب " جامعه شناسي مشارکت سياسي زنان" نوشته دکتر محمدحسين پناهي

1389

در كتاب ماه علوم اجتماعي ، سال چهاردهم، شماره 29 (پياپي 137)، مرداد 1389به نام مستعار صالح ابراهيمي

 

14

بررسي و نقد کتاب "دو نظام سياسي - جغرافيايي در ايران (دولت مدرن- امت اسلامي)"  نوشته رسول افضلي

1389

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي، سال يازدهم،  شماره 4 (پياپي 44)

15

بررسي و نقد كتاب سه گزارش از زندگي مردم بدوي(ابتدايي ها)

1390

در كتاب ماه علوم اجتماعي ، سال پانزدهم ، شماره  42-43

16

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و پايگاه اجتماعي و اقتصادي قوميت در شهر قوچان و عوامل موثر بر آن

1390

فصلنامه علمي و پ‍ژوهشي علوم  اجتماعي،شماره 30

17

ایدئولوژی رژیم انقلابی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی

1390

فصلنامه دانشنامه علوم اجتماعي

18

بررسي رابطه بين ميزان دينداري و نگرش به دموكراسي در بين شهروندان نيشابوري در سال 1389

1390

فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات  جوانان

19

انديشه سياسي شيخ اذري

1390

همایش

20

تاثير ماهيت انقلابيان بر ضعف دستگاه سركوب رژيم شاه

1390

مطالعات انقلاب اسلامي بهار 1390; سال 8 سماره 24

21

بررسي و نقد كتاب جامعه شناسي همسر گزيني، ازدواج . طلاق

1390

در كتاب ماه علوم اجتماعي ، سال پانزدهم ، شماره  39

22

بررسی گونه شناسياعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر ساري

1391

مطالعات توسعه اجتماعي ايران ، علمی و پژوهشی

23

 

بررسيرابطه سبك زندگي جوانان و گرايش به مصرف مواد مخدر در شهر شيروان

1391

جامعه شناسي مطالعات جوانان ، علمی و پژوهشی

24

بررسيرابطه بين شبكه‌هاي اجتماعي و سرعت بهبودي بيماران قلبي ـ عروقي بعد از جراحيباي‌پس

1392

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، علمی و پژوهشی

25

بررسيميزان اقتدارگرايي فرهنگيان با توجه به سند تحول بنيادي موزش و پرورش و عوامل موثربر آن در بين فرهنگيان شهرستان قوچان

1391

فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي ایران، علمی و پژوهشی

26

بررسيسرمايه اجتماعي بين گروهي و درون گروهي قومي شهر بجنورد و عوامل موثر بر آن

1391

فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي ایران، علمی و پژوهشی

27

بررسيجامعه شناختي حجاب زنان در شهر اسفراين

 

جامعه شناسي مطالعات جوانان، علمی و پژوهشی

28

بررسيعوامل موثر بر بروز اختلافات ميان كارگر و كارفرما در كارگاههاي مشمول قانون كارشهر سبزوار

1392

کار و جامعه

29

بررسي رابطه سبک زندگي جوانان و گرايش به مصرف مواد مخدر صنعتي در شهر شيروان

1391

جامعه شناسي مطالعات جوانان، علمی و پژوهشی

30

بررسي ميزان احساس شهروندي در بين جوانان شهر بجنورد و عوامل اجتماعي موثر بر آن

1391

مجله مطالعات جامعه شناختي جوانان ، سال دوم، شماره 4 ، علمی و پژوهشی

31

بررسي ميزان اعتماد و عوامل موثر بر آن در بين شهروندان بجنوردي

1391

همایش ملی مفهوم شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی

32

بررسي رابطه سبك زندگي جوانان مصرف فرهنگی در شهر شيروان

1391

سبک زندگی و سرمایه فرهنگی

33

بررسي رابطه سبك زندگي جوانان و فعالیت فراغت در شهر شيروان

1392

اوقات فراغت و سبک زندگی

34

تحرير محل نزاع: بررسي انتقادي مطالعات طلاق در ايران

1391

دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

35

مولفه ها، کاربرد و چیستی سبک زندگی در نظریه های جامعه شناسی

1392

سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی اسلامی

36

بررسي رابطه سبك زندگي جوانان و رفتارهای پر خطر در شهر شيروان

1392

سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی اسلامی

37

تاثيرسرمايهاجتماعیدرپدافندغيرعامل

1392

ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و  بلایا

38

گواهی  شرکت نشست هم اندیشی ارتقاء جایگاه پژوهش پیام نور در ایران و جهان

1391

 

39

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در شهرهای خراسان شمالی

1392

استانداری خراسان شمالی

40

حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان

1390

 

41

داور همایش "سبك زندگي بخش اصلي تمدن اسلامي"

1391

داور همایش "سبك زندگي بخش اصلي تمدن اسلامي"

42

داور مجله " فصلنامه جامعه شناسي مطالعات جوانان "

1391

داور مجله " فصلنامه جامعه شناسي مطالعات جوانان "

43

داور" كنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگي "

1391

داور" كنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگي "