اطلاعیه در خصوص دانشجویان نمونه

با عنایت به آغاز بیست و ششمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه در نیمه دوم مهرماه سال جاری، دانشجویان فرهیخته و نخبه می توانند از 15 مهر لغایت 30 مهرماه، با مراجعه به سایت www.nemooneh.saorg.ir ثبت نام نمایند. مقتضی است مقرر فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی به موقع و مناسب را به عمل آورند.